Zet de eerste stappen
naar zuiniger en
comfortabeler wonen

... Over een schoner leven, over hun lage lasten en over later!

infopunt duurzaamheid

Voor vragen over:

  • Energie besparen
  • Energie opwekken
  • Groene energie
  • Lagere energie rekening
  • Energie neutraal wonen
  • Meer woon comfort

U kunt bij ons terecht voor Lees meer…

Actueel

Sfeerimpressie bewonersavond Zuid-Berghuizen

publicaties

Burgers en bedrijven in Zuid-Berghuizen krijgen informatie over duurzaam leven en bouwen

De Stichting Duurzaam Oldenzaal (SDO) blijft zich inspannen om zoveel mogelijk Oldenzalers te interesseren voor en te informeren over … Lees meer

Duurzame, sociale en innovatieve voorbeeldrol van De Höfte steeds meer zichtbaar en tastbaar

Natuurlijk zal De Höfte altijd een vrolijke plek blijven waar kinde-ren konijntjes of jonge biggetjes kunnen aaien, maar

lees meer…

‘wij zijn en doen zo ongelofelijk veel meer en er staat nog van alles op stapel.

’ Loes Meijerink is bedrijfsleidster van wat in de volksmond nog altijd de kinderboerderij heet. Loes legt uit dat zowel schoolkinderen als jongeren en volwassenen op allerlei creatieve en uitnodigende manieren worden gestimuleerd om waarde te hechten aan natuur en milieu.
De Höfte presenteert zich nu nog als natuur- en milieu-educatief centrum, maar het team zoekt naar een omschrijving die de rijkdom en het belang van de natuur sterker benadrukt. ‘Jaarlijks krijgen wij hier meer dan 35 duizend bezoekers en dat aantal groeit.’ Loes Meijerink legt uit dat De Höfte leskisten verspreid over de basisscholen. ‘Het zijn educatieve programma’s rond natuur en milieu, bedoeld om de kinde-ren te leren dat de natuur kwetsbaar is. Hopelijk leidt dat er toe dat zij later duurzaam gedrag laten zien.’ Bij de middelbare scholieren ligt de nadruk veel meer op projecten die de bewustwording stimuleren, terwijl de jongeren worden uitgedaagd zelf oplossingen te bedenken. Voor de volwassenen heeft De Höfte met name een voorlichtende rol, terwijl het duurzaam denken heel concreet zichtbaar en tastbaar wordt gemaakt. ‘Het is allemaal begonnen’, vertelt Loes, ‘toen ons werd uitgelegd dat de elektrische installatie van de boerderij niet veilig was. In samenwerking met energiecoaches en sponsors is alles aangepast en het voldoet nu .

Volledig aan de NEN-norm.’ Meerdere maatregelen droegen bij aan het terugbrengen van het energieverbruik. Alle verlichting bestaat nu uit LED en dankzij een gedragsprotocol en tal van kleine maatregelen is het verbruik enorm afgenomen.

Wat elektriciteit betreft is De Höfte inmiddels zelfvoorzienend en zelfs leverancier. Dat is allemaal van moment tot moment te volgen op het
‘Duurzaamheidsplein’. Onder een afdak dat vol ligt met zonnepanelen is een display te zien waar opbrengst en verbruik te volgen zijn. Op pane-len wordt de werking van zonne-energie in beeld gebracht. Loes legt uit dat dit ‘plein’ nog maar het begin is. ‘De Höfte wil een voorbeeld zijn in alles rondom duurzaamheid. Daarbij wordt gedacht aan het plaatsen van educatieve speeltoestellen, een model van een warmtepomp en speels ogende apparaten die voor kinderen inzichtelijk maken wat energie in feite is. Duurzaam denken gaat verder dan energie.
De Höfte heeft ook oog voor hergebruik van hemelwater en afvalschei-ding. Daarnaast geeft De Höfte invulling aan sociale duurzaamheid door werk te bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft De Höfte een brede groep enthousiaste en veelal ook innovatieve en ambitieuze vrijwilligers en sponsoren aan zich verbonden die invulling willen geven aan de duurzame voorbeeldrol van De Höfte.

klap in

Goede isolatie voor een comfortabel en duurzaam huis

JOOP DE VRIES IS ER DUIDELIJK OVER

Goede isolatie voor een comfortabel en duurzaam huis “Ik heb veel met duurzaamheid. Ik vind het fijn om het in huis comfortabel te hebben en te maken, maar

lees meer…

ik vind het vooral belangrijk om zuinig te zijn op onze aarde. We moeten minder fossiele brandstoffen gebruiken en meer duurzame energiebronnen inzetten zoals de zon en de wind zodat de volgende generatie ook goed kan leven.” Joop de Vries is er duidelijk over; duurzaamheid is belangrijk. Met verbouwingen aan zijn huis heeft hij het in de loop der jaren steeds duurzamer gemaakt.
“Het heeft natuurlijk te maken met dat we het in huis graag aange-naam hebben”, legt hij uit. “Maar ook het kostenaspect speelt mee. We hebben geïnvesteerd, zodat onze maandlasten lager zijn gewor-den.” Joop de Vries zag het effect terug op de meterstanden, die na de verbouwing fl ink naar beneden gingen. “We hebben nieuwe thermopane ruiten laten zetten; HR++ glas. De warmte blijft langer binnen, dat is prettig en je merkt het ook op de energierekening.”

Vijf jaar geleden liet hij de spouwmuur isoleren. “Ook dat merkten we in comfort en in de portemonnee. Maar na een paar jaar hadden we het gevoel dat het niet meer helemaal goed zat. We hebben wooncoach Eggy Voorneman ernaar gevraagd. Met de infraroodcamera kon hij zien dat er temperatuurverschil zat in de buitenmuur. Dat betekent dat de muren warmte door laten.” Het isolatiebedrijf heeft naar aanleiding van de foto’s van de warmtecamera de spouw opnieuw gevuld. “Kennelijk kan de isolatie na een aantal jaren inzakken. Ik ben blij dat we erachter zijn gekomen.

Alles is nu weer in orde, dus wij zijn klaar voor de winter!”

klap in

Duurzaamheidsthema's

Infopunt Duurzaamheid

Zonnepanelen

Bespaar op uw energie

Financiën

Duurzaam Ondernemen