آنتیموان پالایش از stibnite

زمين شناسي سال سوم دبيرستان

img/daneshnameh_up/c/cd/Stibnite.jpg ... در3جهت است وازمنیزیت ازلحاظ اثر خط وسختی. سایر مشخصات .به معنای سیاه آنتیموان استStibi از کلمه یونانی. وجه تسمیه...

دریافت قیمت