مواد معدنی اوج میلواکی و Wi

English-Persian dictionary created from Wikipedia database ...

18 دسامبر 2012 ... ... دریاچه تانگانیکا Lamiaceae نعناعیان Landfill محل دفن مواد زاید جامد Language زبان .... میلتون فریدمن Milwaukee میلواکی Mineral کانی (معدن) Mineralogy ... Organism اندامگان Organization سازمان Orgasm اوج لذت جنسی Origami اریگامی ..... Games المپیک زمستانی Wisconsin ویسکانسین Wolfgang Amadeus...

دریافت قیمت

زنگ ورزش: November 2010

30 نوامبر 2010 ... در این دیدار شاگردان حسین معدنی در سه گیم متوالی با نتایج 25 بر 16 ، 25 بر ..... کرد، دالاس موریکس ۹۸ بر ۹۳ آتلانتا هاکس را پشت سرگذاشت، میلواکی باکس ..... گفتنی است، در روزهای اخیر، اختلاف نظر سیاسی، میان دو کشور به اوج...

دریافت قیمت