سولفور گاز دودکش

دانشنامه مواد و ترکیبات شیمیایی - کیمیاگران فردا

پلی اتیلن ( PE ) با پلیمریزاسیون گاز اتیلن تحت فشار و دمای بالا و در حضور کاتالیست های .... است كه مدام توضيه مي‌شود براي بخاري هاي گازي منازل حتما از دودكش هاي كلاهك دار استفاده شود. ... اين فرآيند با حذف گاز سولفور از گاز طبيعي آغاز مي شود.

دریافت قیمت

بررسي آلاينده‌هاي يك نيروگاه سيكل تركيبي - خانه

در صورتي كه نفت كوره بيش از 5/0 درصد وزني سولفور داشته باشد مسائل خوردگي ... غلظت CO در گاز دودكش در اين نوع نيروگاهها ثابت نيست در رسته‌هاي مخصوص وجود...

دریافت قیمت

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

3/2/74. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ. ) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺎز. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ذرات. درﺻﺪ ﺗﯿﺮﮔﯽ. ﻧﻮع واﺣﺪ. ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻻﯾﻨﺪه. ﻧﻮع ﮔﺎز. درﺟﻪ. 1. درﺟﻪ. 2. واﺣﺪ. درﺟﻪ ... ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮر. ﮐﺮﺑﻦ. ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﮐﺮﺑﻦ .... 2. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺟﺮﺳﺎزی و. ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت. ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺧﺎک رس. دی اﮐﺴﯿﺪ ﮔﻮﮔﺮد. ﺧﺮوﺟﯽ. (. دودﮐﺶ. ) SO2. 800. 800 ppm.

دریافت قیمت

محيطي به هاي زيست سازي گاز پسماند در كاهش آالينده بررسي نقش ...

ش بیش از حد گاز دي اكسید گوگرد ارسالی به مشعل و در نتیجه آلودگی بسیار باال در ... هاي مطرح پاكسازي گاز پسماند مورد بررسی ..... دهد گاز خروجی از دودكش داراي بیش از.

دریافت قیمت

ليست پايان نامه های کارشناسی - دانشگاه علم و صنعت ایران

14 آوريل 2014 ... طراحی واحد سولفور سديم و بررسی اقتصادی ان ..... روشهای جدا سازی گاز دی اکسيد گوگرد( so 2)از گاز دودکش و تبديل ان به اسيد سولفوريک( h 2 so...

دریافت قیمت

magiran : فصلنامه زيست شناسي ميكروارگانيسم ها، شماره 8

28 آوريل 2014 ... ويژگي هاي سولفور زدايي از دي بنزوتيوفن توسط Rhodococcus ... به رشد در سطوح افزايش يافته دي اكسيد كربن و گاز خروجي (انگليسي) سيد مهدي...

دریافت قیمت

پرسش و پاسخ - IRANIAN CEMENT INDUSTRY-اولین پورتال صنعت ...

سوال: آيا براي داخل دودكش اصلي كوره اي كه داراي برج خنك كن است(دماي گاز ... البته با توجه به عدم وجود گوگرد در گاز ضخامت کوتینگ در زمانیکه از گاز استفاده می شود...

دریافت قیمت

مرجع دانلود پایان نامه ،پروژه ومقالات مهندسی شیمی جداسازی گاز دی ...

جداسازی کربندی اکسید از گاز. ... اهمیت جداسازی گاز دی اکسید کربن/جداسازی از گاز طبیعی/جداسازی از گاز دودکش/روش های مرسوم جداسازی دی اکسید کربن. عناوین : ... ها، آب، سولفور، ترکیبات شامل سیلیکون، دی اکسید کربن، نیتروژن، و هلیوم می باشد.

دریافت قیمت

استانداردهاي حد مجاز خروجي از كارخانجات و كارگاههاي صنعتي

ﻧﻮع واﺣﺪ. ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻻﯾﻨﺪه. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺎزﻫﺎ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ذرات. درﺻﺪ ﺗﯿﺮﮔﯽ. ﻣﻼﺣﻈﺎت. ﻧﻮع ﮔﺎز. درﺟﻪ. 1. درﺟﻪ. 2. واﺣﺪ ..... اﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺎز اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻣـﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ...

دریافت قیمت

گوگرد - شرکت بازرگانی گاز ایران

گوگرد(Sulphur)، دیگر فرآورده ارزشمند صادراتی توسط شرکت بازرگانی گاز ایران می باشد. بعد از جداسازی مایعات گازی از گاز طبیعی، دومین قسمت از فرآورش گاز،...

دریافت قیمت

زباله سوزی | سازمان انرژی های نو ایران

19 مه 2014 ... علاوه بر این، آلاینده‌های هوا نظیر ترکیبات سولفور و نیتروژن و هالوژنها و .... تصفیه تولیدات گازی مخصوصاً گاز دودکش ) واحد زباله سوز استفاده می...

دریافت قیمت

و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﮔﻮﮔﺮد ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺗ

ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺣﺘﺮاق در ﻣﺸﻌﻠﻬﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ... ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﮔﻮس ... ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻠﻮم ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه از دودﻛﺶ ﺻﻌﻮد ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ در. ﺟﻬﺖ.

دریافت قیمت

دودکش های خروجی گاز | پایگاه اطلاع رسانی گوگرد

اولین بار بازیافت عنصر گوگرد از گاز اسیدی بوسیله فرایند کلاوس بیش از 100 سال قبل انجام گرفته است. مقدار گوگرد نفت خام و گاز طبیعی در افزایش سختی...

دریافت قیمت

تنفس ... فتوسنتز ... دی اکسيد کربن ( ۲ ) - تکنولوژی توليدات ...

دي اكسيد كربن را مي توان از سوزاندن سوختهاي پاية كربن مانند گاز طبيعي، ... كربن مورد استفاده قرار مي گيرد، مقدار سولفور بيشتر از 0.02% (از لحاظ وزني) نباشد. ... به عنوان يك پيشنهاد، مي توان قسمتي از گاز دودكش بويلر گاز طبيعي، مربوط به...

دریافت قیمت

راهنمای - شرکت ملی صنایع پتروشیمی

28 سپتامبر 2014 ... این سیستمها، گاز را مستقیماً از دودکش یا کانال خارج کرده، ذرات معلق را از ..... با تکنولوژی Laser ، امکان اندازه گیری انواع ترکیبات سولفوری نظیر...

دریافت قیمت

از) ) ﮔﻮﮔﺮد ﺪﻴ اﻛﺴ ي ﮔﺎز د اﻧﺘﺸﺎر ﻛﻨﺘﺮل ي ﺑﺮا ﻨﻪﻳ ﻫﺰ ﻲ ﻣﻨﺤ

ﮔﺎز د. ي. اﻛﺴ. ﺪﻴ. ﮔﻮﮔﺮد. (. SO2. از). ﻣﺠﺘﻤﻊ. ﻣﺲ. ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ. ﺳﻤﻴﻪ اﻣﻴﺮﺗﻴﻤﻮري. *1. ، ﺻﺎدق ﺧﻠﻴﻠﻴﺎن. 2. ، ﺣﻤﻴﺪ اﻣﻴﺮﻧﮋاد .... ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗـﻦ ﺳـﻨﮓ ﺳـﻮﻟﻔﻮري ﺑـﺎ ﻋﻴـﺎر. ﻣﺘﻮﺳــﻂ. 7/0 ..... ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از دودﻛﺶ. ﻫـﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧـ.

دریافت قیمت

سوخت و احتراق - سايت تخصصي مكانيك خودرو

ماده نام معمول کلیه اجسام مادی، گازی ، مایع، یا جامدی است که زمین و اتمسفر اطراف آن را .... که گاز Co تولید کند ، که باز هم قابل سوختن است و چنانچه نسوخته به دودکش راه ... با آب چگالش یافته ترکیب می شود و اسید سولفوریک و اسید سولفور و (H2SO4...

دریافت قیمت

نیروگاه های برق و آلاینده های آن - محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز - بلاگ اسکای

در صورتی که نفت کوره بیش از 5/0 درصد وزنی سولفور داشته باشد مسائل خوردگی جدی ... به علت قابل حل بودن 2SO در آب باید از گاز دودکش خشک استفاده شود و قبل از...

دریافت قیمت

حذف كاتاليستي گاز SO2 از دودكش نيروگاههاي حرارتي با سوخت فسيلي

عنوان مقاله: حذف كاتاليستي گاز SO2 از دودكش نيروگاههاي حرارتي با سوخت فسيلي. سرفصل مربوط: محيط زيست, سال انتشار: 1378. نوع ارايه: محل انتشار: [ چهاردهمين...

دریافت قیمت

آشنایی با آلاینده های هوا : سایت پزشکان بدون مرز

27 ژانويه 2014 ... اين دو گاز اثر مستقيم بر آلودگي هوا ندارند بلکه درصورتيکه با هوای مرطوب تر کيب شوند ، اين گازها با هواي ... دي اكسيد سولفور ... سرب چه به صورت غبار و چه به صورت نمک های مختلف ، از طريق دودکش کارخانه های مختلف وارد هوا می گردد.

دریافت قیمت

مجتمع ها و فازهای گازی | منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

پالایشگاه فاز 1 : به منظور استخراج و بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی در هر فاز دو سکوی سرچاهی نصب شده است که هر کدام ظرفیت پذیرش 16 چاه را دارند که 6 عدد...

دریافت قیمت

الج کاترل - Lodge Cottrell

از آنجا که این فن آوری در پاک کردن دودکش های مورداستفاده در صنایع حرارتی بکار گرفته شد و تولید ثروت را بدنبال ... انتشار گاز اسیدی نیز مورداستفاده قرار گیرند.

دریافت قیمت

F - سازمان حفاظت محیط زیست

Flue Gas. ﮔﺎز دودﮐﺶ. هﻮاﯼ ﺧﺮوﺟﯽ از ﯾﮏ دودﮐﺶ ﭘـﺲ از اﺣ. ﺘـﺮاق در ﯾـﮏ ﮐـﻮرﻩ . اﯾـﻦ ﮔـﺎز ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﺎوﯼ ... ﻧﻴﺘﺮوژن،دﯼ اﮐﺴـﻴﺪهﺎﯼ ﮐﺮﺑﻦ،ﺑﺨـﺎر ﺁب،اﮐﺴـﻴﺪهﺎﯼ ﺳـﻮﻟﻔﻮر،ذرات و ﺳـﺎﯾﺮ ﺁﻻﯾﻨـﺪﻩ هـﺎﯼ ﺷـﻴﻤﻴﺎﯾﯽ.

دریافت قیمت

1

وجود ترکیبات گازی، جامد، مایع و یا مخلوطی از آنها در هوا که بسته به ماهیت، غلظت، محل قرار ... آلاینده های اولیه اصلی شامل:ذرات ریز، دی اکسید سولفور ، دی اکسید نیتروژن .... ذرات بسیار کوچک خاکستر که در اثر احتراق مواد سوختی وارد جریان گاز دودکش...

دریافت قیمت

همه چیز در مورد مشعل - بهینه سازی مصرف انرژیEnergi saving

با توجه به مطالب بالا پیشنهادی برای کاهش مصرف برق و البته گاز منازل مسکونی ... این دستگاه درصد اکسیژن و منواکسید کربن در خروجی دودکش را اندازه گیری می نماید. ..... شبنم تبديل به سولفور سرد مي شوند بنابراين بايستي گاز خروجي را تاقبل از...

دریافت قیمت

خرداد 1392 - لوله و اتصالات گازی و لوله کشی گاز - Blogfa

2- کلیه بخاری های گازی باید دارای دودکش مستقل بوده و تا پشت بام ادامه داشته و مجهز به ..... این گازطبیعی به علت بوی زننده سولفور بیشتر «گاز ترش» نامیده می شود.

دریافت قیمت

گروه صنعتی سهیل گاز

اتان ، اتیلن ، استیلن و گازهای هیدرو کربوری دیگر ، سولفور هگزا فلوراید (SF6) ... گازهای مختلف مانند واحـد جدا سازی گاز CO2 از دودکش کارخانجات فولاد ، نیروگاهها.

دریافت قیمت

دریافت

ﻣﮕﺎوات ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻣﺸﺘﻤﻞ. ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن، ﻣﺸﺨﺼﺎت د. ودﻛﺶ، آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﮔﺎز دودﻛﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ.

دریافت قیمت

اصل مقاله (1649 K) - فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

ی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، روﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﮔﺎزی دودﮐﺶ و ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ. ﺑﺮای. روش ﻫﺎی. ﻣﺘﺪاول ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﮔﺎزی.

دریافت قیمت

ﺑﺮﺭﺳـﻰ ﻋﻤﻠـﻜﺮﺩ ﺍﺳﻜـﺮﺍﺑﺮ ﺩﻳﻨـﺎﻣﻴـﻜﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣـﺬﻑ ﺩﻯ ﺍﻛﺴﻴﺪﮔﻮﮔﺮﺩ - SID

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ SO2 ﮔﺎﺯ. ﮔﺎﺯ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻛﺴــﻴﺪﻫﺎﻱ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺛﺮ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺯﻧﮓ. ﺯﺩﮔﻲ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺭﺍ ... ﺍﺯ ﮔﺎﺯ ﺧﺮﻭﺟــﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺩﻛﺶ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ، ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ.

دریافت قیمت

معرفی کامل واحد های عملیاتی موجود در فاز های ۲ و ۳ پارس جنوبی

21 مه 2014 ... پس از حذف H2S و نم زدایی گاز، گاز خشک و شیرین به سمت واحد۱۰۵ (۴ واحد در ۴ ..... Gas در واحد ۱۰۴، گاز جاروب کننده دودکش مشعلها (Sweeping Gas For...

دریافت قیمت

انتخاب روش بهينه سولفور زدايي در نيروگاه‌هاي بخاري كشور از طريق ...

سوخت مصرفي اكثر نيروگاه‌هاي بخاري كشور، در بيش از نيمي از سال مازوت با گوگرد ٥/٢ الي ٥/٣ درصد مي‌باشد كه در اثر احتراق، حجم بالايي گاز SO٢ از طريق دودكش به...

دریافت قیمت

ﺧﺮوﺟﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﺎز CO ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن - شرکت سهامی ذوب ...

اﻣﺮوزه اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﮔﺎز در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ. ﯾـﮏ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬـﻢ ... ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ دودﮐﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .(. ﺷﮑﻞ. ).1 ..... ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ. آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﻮري و ﻧﯿﺘﺮوژن دار.

دریافت قیمت

بررسي ساختار و عملکرد آنالایزرهای گازی - مجموعه مهندسی اعلام و اطفاء ...

ازجمله این گازهای سمی می‌توان اكسيدهاي كربن، اكسيدهاي سولفور، اكسيدهاي ... آنالایزرهای خروجی دودکش صنایع به دو صورت ثابت و پرتابل می‌باشند که پرتابل آن، علاوه...

دریافت قیمت