ماشین تراش آسیاب برجک کاتولوگ پی دی اف

a ab abc abs ac acrobat add adobe adsl afc all am amd american

... page patch pc pdf perciformesسوÙ? pet ph phd photo picture player political pos ... آستراخان آستين آستون آستین آسپرین آسپیرین آسيا آسيائي آسياب آسياست ...... برجسته برجستگان برجستگي برجستگی برجي برجك برجهاي برجهان برجهای ..... تراريخته تراز ترازو ترازوي ترازوی ترازنامه ترازهای تراس تراست تراش تراشي...

دریافت قیمت

وبلاگ تخصصي ماشین های کنترل عددی

با روی كار آمدن كامپیوتر های كوچك و افزایش حافظه های ماشینهای كنترل عددی قادرند چندین .... اين كوشش ها بيشتر جنبه نمايشي داشت و به دليل قيمت بالاي اين گونه ماشين ها از ... كنترل عددي گرديد كه اين سيستم بتواند اسپيندل ماشين تراش را جهت دهي نماي. .... در صورتی كه در ماشینهای CNC از برجك اتوماتیك ابزار و یا خشاب ابزار عوض كن...

دریافت قیمت