تاریخ برای کمک سیمان سنگ زنی tesing

( ) ﺑﺘﻦ ﺧﻮد ﺗﺮاﮐﻢ ﺧﻮاص ﺑﺮرﺳﯽ SCC

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﻋﻀﺎي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدﮔﯽ زﯾﺎد آرﻣﺎﺗﻮر .... ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. SCC. در. ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و. ﻗﺮارﮔﯿﺮي و ﻗﺎﻟﺐ. زﻧﯽ. اﯾﯽﮐﺎر. : اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺳ ... ﺳﯿﻤﺎن. (. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ. ) EN1197. §. ( ﺑﺘﻦ. وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ، اﺟﺮا. ﺧ، ﺳﺎ. ﺖ، اﻧﻄﺒﺎق. ) ... اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ آﻫﮏ رﯾﺰ ﺷﺪة ﻣﻌﺪﻧﯽ وﭘﻮدر ﺳﻨﮓ ﮐﻪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ، ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر...

دریافت قیمت

خاطرات زندگی - تحقیقات و گزارشهای مربوط به ساختمان

تاریخ ارسال : دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱, 17:16 ... در طریق اول یون سولفات ممکن است آلومینات سیمان را مورد حمله قرار داده و ضمن ... به کارگاه و دپو در یک فضای کوچک ،به کمک نیروی انسانی و بدون نیاز به ماشین .... به نظر می رسد سایه انداختن و آب پاشی توده دانه های سنگی انبار شده در اغلب اوقات صرفاً بخاطرحجم مصالح غیر عملی باشد.

دریافت قیمت

ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ - دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و ...

2-2-. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. 11. 2-2-1-. ﺳﻨﮓ. 11. 2-2-2-. آﺟﺮ. 12. 2-2-3-. ﺳﻴﻤﺎن. 14. 2-2-4-. ﺑﻠﻮك ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ. 17 ..... زﻧﻲ. 272. 14-4-2-. ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎم ﺷﺪه. 273. 14-5-. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ و روش اﺟﺮاي ﻗﺸﺮ زﻳﺮاﺳﺎس. 273 ... ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ. 296. 16-5-2-. وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ. ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ. 296. 16-5-3-. ﮔﻮاﻫﻲ. ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن. 297 ..... 1- ASTM (American Society for Testing and Materials).

دریافت قیمت

ليست پروژه هاي رشته الكترونيك - الكتروفورس

3- تاریخ و مبلغ پرداختی .... بررسي تاريخچه توابع حقيقي مثبت. .... روش های تولید سنگ زنی محوری ... تعیین مشخصات کارکردی پروانه های دریایی به کمک CFD ..... نظر گرفتن قابليت دسترسی مولفه ها در يك سيستم: مطالعه موردی در كوره های دوار سيمان.

دریافت قیمت

مقدمه ای بر "متالورژی پودر تیتانیم (P/M Ti)" - √دنیـــــــای ...

1 ژانويه 2009 ... تاریخچه : تیتانیم در سال 1971 توسط william gregorدر انگلستان ... این فلز در شهاب سنگ ها ، ستارگان و خورشید نیز وجود دارد . ... TiO2 به عنوان رنگدانه سفید در صنعت رنگ سازی – پلاستیک - سیمان مورد استفاده قرار می گیرد . .... با استفاده از قوانین جدید مثل میزان قابلیت حلالیت و به کمک سه ..... اصول سنگ ‌زني...

دریافت قیمت

عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم بتن - جستجوی "اجرای کف پوشهای ...

شکل 1 اثرات تجمعی آب به سیمان نسبت به دوام بتن را نشان می دهد. ..... سازه های بتنی ساخته شده قبل از این تاریخ فاقد هوازا بودند . .... گاهی اوقات می تواند به صورت سنگ زنی وساب زنی سطح و برداشتن ناهمواری ها انجام می شود. ... سطح صیقل و شیشه ای پوشش اپوکسی ممکن است به جلوگیری از اثرات مخرب کاویتاسیون بر بتن کمک کنداما .

دریافت قیمت

The Iranian, Persian and Middle Eastern Kings. Painted by colonel ...

19 نوامبر 2014 ... از کتاب تاریخ مدرن گیتی برگردان پارسی ... تمامی قبیله های جنگجوی آمریکایی تنها بوسیله چند هنگ نظامی آزموده و مجهز به سنگ چخماق (چغمان) و تفنگهای فیتله ای ... تمامی اینکارها کمک میکرد که اروپاییان سدی بین خود و مردم محلی بنا کنند. ..... بقیه هم به تاسیس کارخانه های ابریشم بافی سیمان سازی پرداختند و یا به...

دریافت قیمت

آزمایشگاه و آزمایشات مکانیک سیالات و هیدرولیک - تبدیل گچ به سیمان

فروش رزین سنگ مصنوعی ... تاريخ : | | نویسنده : مقالات مهندسی عمران و معماری .... کار این پمپها با کمک جریان هوایی که بوسیل یک کمپرسور و لوله جداگانه به ... تا 8 متر می‌باشد و لذا این پمپها می‌توانند ارتفاع تلمبه زنی برابر 3 تا 4 متر را تأمین نمایند.

دریافت قیمت

مقالات و سمینار سد - مهندسی عمران راه و ساختمان - Blogfa

این همایش در تاریخ ۳ الی ۵ بهمن ماه ۹۱ در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد. .... آن و تنش اصلي به نوع مدل سازي مخزن، وجود سنگ پي، نوع زلزله و محتواي فرکانسي آن و زمان ..... که درزه نامیده می‌شود دوغاب سیمان تزریق مگردد و سد بصورت یکپارچه عمل می‌اًکند. ... سد آنها را می‌پوشاند و همچنین زیر سازه سد باید بطور دقیق مورد گمانه زنی قرار گیرد.

دریافت قیمت

معنی کلماتی در ریدینگ و لیسنینگ که فکر میکنیم می دونیم! و کلمات ...

15 آگوست 2012 ... دوستان کمک کنید در اینجا کلماتی که معنیشو می دونیم ولی در حقیقت معنیهای ... فرق asteroid و comet: هر دوتاشون میشن شهاب سنگ یا اجرام آسمانی فقط جنس .... دوستان حتما می دونید یکی از موضوعاتی که همیشه در تافل میاد تاریخ ... فسیل باقی مانده متعلق به زنی هست که به LUCY در دنیا معروف شده ...... سیمان کاری کردن

دریافت قیمت

. - مکانیک خاک و محاسبات فنی - صفحه اصلی - Blogfa

/hosting/fl/dacfce2a59/pile_foundation_III-testing .... افزودن مواد شيميايي مانند آهک، سولفات آلومينيوم، سنگ گچ آبدار به خاک يا مخزن سد يا استفاده .... 8- کنترل تغيير حجم خاک هاي انبساطي به کمک تزريق دوغاب آهکي .... مقاومت خاک هاي تثبيت شده با سيمان در اثر مرور زمان افزايش مي يابد. ..... تاريخ تصويب ۱۵ /۶/ ۸۲.

دریافت قیمت

دانلود جدیدترین ها - کفسابی\-کف سابی\-ساب زنی\-نماشویی\-سنگ سابی

ساب تخصصی ایتالیایی انواع سنگ های مصنوعی وسنگهای آنتیک جرم گیری انواع سطوح و براقیت انواع .... شستشو انواع نما شامل سنگ، شیشه،کامپوزیت،آجر، سیمان و .

دریافت قیمت

مهندسی عمران و معماری | مصالح ساختمانی - دانلود مقالات و آئین نامه های ...

افزودنی های تبدیل گچ به سیمان .... تاريخ : سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۲ | 16:51 | نویسنده : سحر ... شود که برای انجام آن می توان از تراشکاری ، سنگ زنی، لبه زنی ، و یا شیارزنی استفاده نمود. ... این عوارض باید به کمک وسایل مکانیکی و یا حرارتهای موضعی محدود رفع گردند و عضو به حالت مسقیم درآید. ..... (Non destructive testing).

دریافت قیمت

دﻫﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﭼﺴﺐ اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﺿﺪ آب در ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑ - عمران مدرس - دانشگاه ...

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش. : 25. /. 03. /. 90. ﭼﮑﯿﺪه. –. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ دو ﻧﻮع ﭼﺴﺐ اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﺿﺪ آب ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ .... ﺳﻨﮓ. داﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در. ﺣﺎﻟﯽ. ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ. ﻧﺎﻧﻮذرات روي ﺑﺘﻦ ﺑﺮاي ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه .... ﺳﯿﻤﺎن. ( kg/m3. ) ﻣﺼﺎﻟﺢ. 19. 1200. 101. 505. 200. 400. ﻣﻘﺪار. وزﻧﯽ. 04. 0/. 63. 0/. /2. 0. 13. 0/ ..... ذرات روي ﺑـﺘﻦ در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻃـﻮﻻﻧﯽ. ﮐﻤﮏ. ﮐﻨﺪ . اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ اﭘﻮﮐﺴﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﭼﺴـﺐ.

دریافت قیمت

لیست کتب تخصصی سیمان-خارجی - سایت هم اندیشی صنعت سیمان ایران

اوﻟﯿﻪ، ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﺳﯿﻤﺎن، ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﺧﺘﻼط ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﺧـﺘﻼط و ذﺧﯿـﺮه در آﺳـﯿﺎب ﻣـﻮاد، ﺳﯿـﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﮐـﻮره، ﻗـﺴﻤﺖ ﭘﺨـﺖ،. ﭘﯿﺶ. ﮔﺮﻣﮑﻦ ... ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن، ﻣﻮاد ﺧﺎم، آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻫﻤﻮژﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن، ﭘﺨﺖ و ﺧﻨـﮏ ﮐـﺮدن، آﺳـﯿﺎب ﮐـﺮدن ﺳـ. ﯿﻤﺎن، ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﯿﻔﯿـﺖ، ... ﺳﯿﻤﺎن، ﮐﻤﮏ ﺳﺎﯾﺶ .... زﻧﯽ و ﻣﺘﻪ زدن، ﻣﻌﺪﻧﮑﺎري، ذﺧﯿﺮه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ا .... 3, Testing and quality Control in cement.

دریافت قیمت

دانلود رایگان مقالات عمران و معماری - دانلود - آب و فاضلاب

افزودنی های تبدیل گچ به سیمان ... دانلود مقالات سنگ ... تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ | 10:9 | نویسنده : دانلود رایگان مقالات-کتاب: عمران، معماری ..... لازم براي رسم پروفيل سطح آب را در سه مرحله مي خوانيم و به كمك آنهاپروفيل سطح آب را رسم مي كنيم. ..... و لذا این پمپها می‌توانند ارتفاع تلمبه زنی برابر 3 تا 4 متر را تأمین نمایند.

دریافت قیمت

ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌ های بیولوژی، محیط زیست ...

تاریخ انتشار مقاله : مدیر گروه / مترجم : .... ایرانیت- آزبست سیمان. Asbestos cement .... Chlorinated water. کلر زنی. Chlorination. دستگاه کلر زنی. Chlorinator. کلر. Chlorine .... شناور سازی به کمک هوای محلول. Dissolved air - ..... سنگ ریزه روب.

دریافت قیمت

لیست تحقیق های موجود3 - اصفهان خرید

۵ روش تحقیق – عدم علاقه وتوجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ ۲۱ ..... ۱۵۹ سنگ – اجر – بلوک سیمان ۱۲ ۱۶۰ سقف های ... ۱۸ شبیه سازی وپیاده سازی مدار سخت افزار پایه به کمک VHDL 38 ۱۹ شبکه مخابرات ... ۶۶ آزمونهای غیر مخرب Non Destvuctive Testing 11 ۶۷ ادیسون ..... ۳۱ تاثیر فاینهای خمیر CMP وخمیر بروک بر آهار زنی داخلی کاغذ چاپ

دریافت قیمت

آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی - دانشکده مهندسی شیمی

تاریخ بروز رسانی: 16:37:52 18/9/1391 آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی .... ساختار‌هاي اتمي‌ مولکولي به کمک مدل‌سازي‌‌ها و شبيه‌‌سازي‌‌هاي كامپيوتر‌ي، آفاق جديدي ..... and morphology of polypropylene " , Polymer Testing Journal , 46–52 , 2009 ..... شار عبوری بالا و پس زنی نمک بالا شود که تمامی این خواص عالی جهت شیرین سازی...

دریافت قیمت

وب تكنولوژي نفت ايران - بهره برداری و استخراج

تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | 1:25 | نویسنده : محمد صالحیان | 3 نظر ... بحث و بررسی در خصوص معایب و محاسن حفاری انحرافی و افقی در کشور; مشکلات سیمان کاری لوله های .... 2- Matrix acid: در این روش اسید زنی هدف بالا آوردن نفوذپذیری سنگ مخزن در محدوده ی نه ..... است در صورتيكه بتوان آزمايش خوبي انجام داد ، به كمك اطلاعات كسب شده از چاه...

دریافت قیمت

بقعه های تاریخی استان تهران - آکا

در دو ضلع شرقی و غربی آن در گذشته ، تنها دیواری از سنگ و گچ و در وسط ضلع غربی ... شهرری به فاصله کمی از راه آهن فرعی ، کارخانه گلیسیرین و سیمان واقع شده است.

دریافت قیمت

THE BIG LIE #دروغ_بزرگ @mohammad_fazlali Instagram photos ...

در انتظار فصل آغوش زنی باشی زن ها به سکر کوچه ها ... در جنگل سیمان و لبخند و صدا و سوت – ... گاهی دلم تراشه ای از سنگ می شود .... تو به من #سنگ زنی یا نزنی من هستم.

دریافت قیمت

مقالات پذیرفته کنفرانس مشترک سیستم فازی و سیستم های هوشمند ...

21 مارس 2015 ... 2, پيش بيني نوسانات قيمت ارز به کمک يک مدل ابتکاري از سري‌هاي زماني ... 23, Testing Fuzzy Hypotheses with Crisp Data: The Minimax Approach ..... زنی بر اساس شرایط مختلف تیز کاری سنگ سنباده به کمک شبکه‌های .... 28, استفاده از منطق فازی برای پیش بینی تغییرات مصرف انرژی در کارخانه سیمان کرمان َ...

دریافت قیمت

دانلود مقاله پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ...

در حين گمانه زني بايد تعيين كرد كه آيا زمين محل ساختمان خاك دستي است يا طبيعي و ... ت- سيمان پرتلند، قسمت چهارم تعيين زمان گيرش، شماره ۳۹۲ ايران ... ب- استاندارد مصالح سنگي ريزدانه براي بتن و بتن مسلح شماره ۳۰۰ ايران .... اينكار ممكنست با كمك پمپ يا هواي فشرده و يا بصورت ديگري كه دستگاه نظارت مجاز بداند انجام گيرد.

دریافت قیمت

فراخوان ارسال مقاله هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران

در تاریخ 17 اردیبهشت 1392 تا 18 اردیبهشت 1392 توسط گروه مهندسی عمران دانشگاه ... زیر سری; تحلیل دینامیکی اندر کنش سد بتنی و مخزن به کمک نرم افزار ANSYS ..... نرخ نفوذ ماشین تونل زنی تمام مقطع در سنگ; تأثیر نوع تحلیل در ترتیب وقوع و محل ... و تحلیل لرزش زمین ناشی از انفجار در معدن سنگ آهک الوند قلی سیمان کردستان...

دریافت قیمت

فهرست مقالات بر اساس عنوان مقاله - یافته های علمی

اثر تاریخ کاشت و ارتفاع برداشت بر ویژگی های کیفی علوفه ارزن نوتریفید(دانلود) ... بررسی اثرات شوری و دما بر مولفه های جوانه زنی ارقام مختلف کلزا (دانلود) ..... بررسی و مقایسه روش های استخراج ترکیبات فنولیک به کمک اولتراسونیک و سیستم .... خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژي پوسته هاي زیستی (گل سنگ) در...

دریافت قیمت

آذر ۱۳۹۱ - دانلود رایگان مقالات عمران و معماری - Blogfa

افزودنی های تبدیل گچ به سیمان .... تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ | 14:30 | نویسنده : دانلود رایگان مقالات-کتاب: عمران، معماری ...... by focusing on innovative and cost-effective steel designs and the products that help bring them to life. MSC is ... سنگ زني انواع ماشين هاي سنگ زني ماشين سنگ زني دستي ماشين سنگ زني كف ساب

دریافت قیمت

اردیبهشت ٩۱ - آزمایشات ژئوتکنیک(Geotechnical testing)

این روش هم نمونه‌های خاک و سنگ را بدست می‌دهد و هم نمونه‌هایی برای انواع آزمایشهای برجا ایجاد می‌کند. ... در این روش سر مته فولادی که متصل به انتهای لوله فولادی است، از سر چاه به کمک موتور ... این روش برای حفر گمانه برای آتشباری ، دوغاب زنی و مهار سنگ است. ... آب بند بتن · فیلم تزریق دوغاب سیمان در گمانه های آزمایشی مطالعات · تعیین وزن...

دریافت قیمت

Full Text

7 نوامبر 2009 ... American Society for Testing and Materials-ASTM. ،). ﮔﻮﮔﺮد ﻣﺎده. ي ... وﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از. : ﻣﺎﺳﻪ، ﺧﺎك رس، ﭘﻮدر. ﺳﻨﮓ، آﻫﻚ، ﮔﭻ. ، ﺳﻴﻤﺎن،. ز. ﻏﺎل و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ . ﻧﺨﺴﺖ،. دﻣﺎي ذوب ..... -9. دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺒﺎده زﻧﻲ ..... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﻤﻚ دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺎ را ﻳﺎري...

دریافت قیمت

CHEMISTRY

... gaseous mercury in flue gas during stationary source emissions testing. .... در شرايطي که آتش سوزي اتفاق مي افتد مواد ي را که به اشتعال بيشتر کمک ميکند بايد .... يا به عبارت دیگر سیمان گردی است جاذب آب و چسباننده خورده سنگ که اساساٌ مرکب ... و معینی دارند، اما نمیتوانند همانند جامدات با اعمال نیروی پس زنی کشانی ، در مقابل...

دریافت قیمت

وبلاگ شخصی محمد حسین ذوالفقاری

برچسبهای نشاندهنده میزان دقت ابزار ( نصب میزان دقت تجهیزات و تاریخ اعتبار و ... بالاترین تعداد بانوان فعال در بخش معدن ، مربوط به استخراج از معادن سنگ آهن می شود که ... تعداد زنان شاغل در معادن کشور به نسبت مردان بسیار کمتر است اما زنانی در این حوزه ... موارد استفاده گچ عبارتند از: توليد سيمان پرتلند، تهيه مرمر مصنوعي، اصلاح...

دریافت قیمت

اسفند 1385 - MINERS DATABASE

4 فوریه 2007 ... ارتباط تنگاتنگ ما با سنگ به پیش از تاریخ بر می‌گردد. ... برای تعیین زمان گرفتن سیمان از سوزن ویکا استفاده میشود برای این ..... is the main crop because hay plants such as alfalfa and grasses help build ... companies, oil companies and well-logging or testing companies. ... faceman/woman, coal mine.

دریافت قیمت

سایت خبری ثلاث - کنگان نیوز | با ما بروز باشید

استخدام مهندس کامپیوتر در کارخانه سیمان کنگان ... انتخاب پیمانکار خدماتی کارخانه سیمان کنگان. ۱۹ آبان ۹۳. کارخانه سیمان کنگان نیرو جذب می‌کند. ۲۸ مهر ۹۳...

دریافت قیمت

ترومای چشم - نحوه برخورد - ایران سلامت

7 سپتامبر 2010 ... تاریخ عضویت: Nov 2004; موقعیت: آمریکا; ارسالها: 38,906 .... بيشتر از يك سوم كارگران هنگام انجام كارهايي مانند مونتاژ، سنگ زني و كار با دستگاه‌هاي تراش و ... مواد قليايي (باز) مانند پاك‌كننده‌ها، آمونياك، سيمان، گچ و سود سوزآور آسيب شديدتري نسبت به ... به مصدوم بگوئيد كه براي كمك به شستشو چشمش را بچرخاند.

دریافت قیمت