قدیمی فرز دستگاه دوفور

آبان 1391 - اطلاعات درباره جانوران - Blogfa

این نژاد نیز بسیار قدیمی بوده و نام آن توسط سزار هزاران سال پیش در ماجرای .... جوجه مرغابی های بسیار فرز وچالاکی دارد واز لحاظ قدرت پرواز همانند نژاد کال Call .... فرومون بوسیله ساختارهای زیادی تولید می‌شود که شامل غدد دوفور، غدد سمی و غده‌های موجود ... همه جانوران دیگر که به شعبه یومتازوآ تعلق دارند، با داشتن اندام و دستگاه مشخص می‌شوند.

دریافت قیمت