محاسبه ظرفیت برای عمودی

محاسبات در پمپ

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﮔﺎﺯ ﺑﺠﺎﻱ ﺩﺑﻲ ﺟﺮﻣﻲ ..... ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﺏ ﺑﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺁ. ﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ .... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺌﻮﺭﻳﻚ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭﻫﺎ ﻱ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻭ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺍﺑـﻂ. ١(. -. ٣١. ﺗـﺎ.

دریافت قیمت

فصل ششم

ﻣﺮاﺗﺐ آﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺧﻤﺸﻲ اﺳﺖ . -ب ... ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻋﻤﻮدي ﺗﻨﺸﻬﺎي ﻓﺸﺎري ﺑﻴﻦ ﺁج و ﺑﺘﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﺎﻓﺖ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻻي ﺁج ..... ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻤﺸﻲ و دﻳﺎﮔﺮا.

دریافت قیمت

دانلود نرم افزار محاسبه و انتخاب هواساز و اگزوز فن (ساراول) Casc ...

محاسبه و انتخاب ظرفیت ، نوع و مدل پیشنهادی برای کویل های حرارتی و برودتی - محاسبه و ... امکان انتخاب هواساز ها در مدل های افقی ، عمودی یا L شکل - قابلیت طراحی و...

دریافت قیمت

/ کولرگازی و اسپلیت

عدم نیاز به کانال های عمودی بر خلاف کولر آبی .... برای محاسبه ظرفیت کولرگازی یا اسپلیت مورد نیاز در طبقات وسط ساختمان به ازاء هر متر مربع حدود 400 تا 600 (BTU)...

دریافت قیمت

روش ساده و حساس فلوریمتری در تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی تام

ظرفیت تام آنتی اکس یدانی در دفاع ضداکس ایشی بدن نقش مهمی دارد لذا. سنجش آن ... در لیتر محاسبه شد. .... محور عمودی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام استانداردها.

دریافت قیمت

دانلود نرم افزار محاسبه و انتخاب هواساز و اگزوز فن (ساراول) [آرشیو ...

انتخاب متناسب با نیاز فضا و هوادهی بهینه و همچنین انتخاب ظرفیت و مدل کویل های مورد ... این نرم افزار همچنین قابلیت انتخاب و محاسبات مربوط به اگزاست فن ها را دارا می باشد . ... امکان انتخاب هواساز ها در مدل های افقی ، عمودی یا L شکل

دریافت قیمت

اکسون - مرجع کامل و تخصصی کولر گازی ایران

و تمام محاسبات ظرفیت و مصرف برق دستگاه ها در شرایط آزمایشگاه است. ... 15 متر لوله کشی کرد که از این مقدار می توان 7 متر در ارتفاع معادل دو طبقه عمودی کار کرد.

دریافت قیمت

اثر وزش باد بر لودسل - Keli

در نظر گرفتن و محاسبه اثر وزش باد در سيستم های توزين كه در محيط باز نصب می ... باز نصب می شوند به دو شكل گشتاور واژگونی و نيروی عمودی اضافی روی لودسل بروز ... در سيلوی پر : مقدار ظرفيـت هر لودسل می بايست عـلاوه بر مقدار محاسبه شده 2380...

دریافت قیمت

فن کوئل | تاسیسات پارسی - Smeir

Q (Kcal/hr) : ظرفیت حرارتی دیگ. H (m) = h1 + ۰٫۵h2. h1 : طول عمودی دودکش. h2 : طول افقی دودکش. ٩- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر : V(Lit) = TR / ۴۰۰۰.

دریافت قیمت

ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻜﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ

ﺑﺪﻳﻬﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﻴﻖ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي .... ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﺣﺮارﺗﻲ. دﻳﮓ. ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ. H (m) = h1 + 0.5h2 h1. : ﻃﻮل. ﻋﻤﻮدي. دودﻛﺶ.

دریافت قیمت

پمپ سیرکولاتور | دماتجهیز

اگر پمپ سیرکولاتور مورد نظر در سیستم گرمایش کار کند برای محاسبه دبی آن می توان ... محاسبه دبی آن باید ظرفیت کامل برودت مورد نیاز ساختمان ( فن کوئلها ، هواساز و . ... های مدار بسته مانند گرمایش یا سرمایش ، افقی یا عمودی بودن لوله در محاسبه هد پمپ...

دریافت قیمت

ISIRI 3548

STRAKOSCH , G.T.(1988) , ELEVATOR AND ESCALATORS , VERTICAL ... انتخاب تعداد و ظرفيت آسانسور براي ساختمانهاي وسيع و مرتفع تابع محاسبات...

دریافت قیمت

آسانسور و پله برقی ارس فراز - درباره پله برقی

9 نوامبر 2013 ... پله‌برقی‌ها بیشترین ظرفیت جابه‌جایی عمودی را در بین دستگاه‌ای مشابه ... جابه‌جایی مسـافران در پله‌برقی با ظرفیت جابه‌جایی محاسـبه شده مطابق با...

دریافت قیمت

درباره تانکر سازی اطمینان صنعت زرنوش

فلز مصرفی در هر مخزن متناسب با ظرفیت آن محاسبه می شود، مثلا ساخت مخزن 2,000 ... فروش انواع مخازن پلی اتیلن از 100 لیتر الی 10,000 لیتر از نوع افقی و عمودی در...

دریافت قیمت

محاسبه ظرفیت مشعل در دیگ بخار

محاسبه ظرفیت مشعل در دیگ بخار به عنوان مثال انرژی مورد نیاز برای بویلر بخار 5 تن در ساعت با فشار 10 بار از طریق زیر محاسبه می شود.5000x567=2835000...

دریافت قیمت

آشنایی با مفاهیم اولیه پله‌برقی - بخش اول - Donya-ye asansor

پله‌برقی‌ها بیشترین ظرفیت جابه‌جایی عمودی را در بین دستگاه‌ای مشابه نظیر ... مقایسه ظـرفیت واقعی جابه‌جایی مسـافران در پله‌برقی با ظرفیت جابه‌جایی محاسـبه شده...

دریافت قیمت

پمپ طبقاتی استیل - پمپ سیرکولاتور - پمپ آب شیرین کن

... پمپ سیرکولاتور - پمپ آب شیرین کن - پمپ طبقاتی عمودی - پمپ خطی - پمپ آب ... محاسبه ظرفیت در قسمتهای دیگر بطور مفصل بحث شده است ولی آنچه مشخص است...

دریافت قیمت

پمپ طبقاتی استیل - پمپ سیرکولاتور - پمپ آب شیرین کن

... پمپ سیرکولاتور - پمپ آب شیرین کن - پمپ طبقاتی عمودی - پمپ خطی - پمپ آب ... محاسبه ظرفیت در قسمتهای دیگر بطور مفصل بحث شده است ولی آنچه مشخص است...

دریافت قیمت

فیلتر شنی تحت فشار

6 دسامبر 2011 ... محاسبه ظرفیت فیلتر شنی; 11. ... ساخته می شوند که رایج ترین آن ها فیلتر های شنی عمودی با دو سر عدسی است. .... محاسبه ظرفیت فیلتر شنی.

دریافت قیمت

domestic hot water generatore,كویل دار

برای محاسبه مخازن کویل دار باید دو بخش حجم مخزن و سطح حرارتی كویل آنرا از هم تفكیك نمود. ... ظرفیت منبع آبگرم (Gallon) = دبی مصرفی آبگرم (GPH) * ضریب ذخیره منبع ... این مخازن در دو نوع عمودی و افقی بر حسب محل نصب آنها بكار گرفته می‌شود.

دریافت قیمت

روش های انتخاب پمپ آب مناسب ( قسمت دوم ) - وبلاگ موسسه آبیاران

13 ا کتبر 2013 ... شاخص ظرفیت آبدهی بر حسب حجم در واحد زمان را اضافه می کنیم. ... تقاطع دو خط افقی و عمودی نشانگر پمپ مناسب برای خواسته تعریف شده است یعنی پمپ ... در محاسبات قبل گفته شد که با احتساب میزان افت سوپاپ برای ارتفاع ۵۵ متر...

دریافت قیمت

دانلود نرم افزار محاسبه و انتخاب هواسازCascades v1.1

محاسبه و انتخاب ظرفیت ، نوع و مدل پیشنهادی برای کویل های حرارتی و برودتی - محاسبه و ... امکان انتخاب هواساز ها در مدل های افقی ، عمودی یا L شکل - قابلیت طراحی و...

دریافت قیمت

RAILDOCs044-17 كاربرد روش رسم گراف جهت تحليل ظرفيت شبکه ...

در كد UIC 406 نيز، روشي براي محاسبه ظرفيت خطوط ارائه شده است. ... كه در آن محور افقي نمايانگر ساعات شبانه‌روز و محور عمودي نشان‌دهنده خطوط ماهيچه قبول و اعزام مي‌باشد.

دریافت قیمت

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک | چربی گیر | سپتیک تانک | پکیج ...

19 فوریه 2015 ... این مانع ممکن است با نصب سه راهی و تغییر جهت دادن لوله ورودی داخل تانک از حالت افقی به عمودی عملی گردد. معمولاٌ انتهای لوله ورودی را حدود ۳۰ سانتی...

دریافت قیمت

آشنایی و روش تست خازن، دیود وسایر قطعات الکترونیکی

6 ا کتبر 2013 ... محاسبه ظرفیت خازن عدسی از روی عدد درج شده روی آن. در اينجا ... بخش آند بصورت يک مثلت افقي و بخش کاتد بصورت يک خط عمودي کشيده مي شود.

دریافت قیمت

5 ﺑﺨﺶ

4 مارس 2011 ... ﺗﺌﻮري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺎ .... ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺑﻪ. ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻖ ..... از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﭘﻲ روي زﻣﻴﻦ ﻣﺎﺳﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

دریافت قیمت

سیستم گرمایش هوای گرم - انرژی

نوع هوادهی: عمودی،افقی،پایین زن; نوع کاربری: مسکونی،تجاری یا صنعتی; نوع شعله: ... محاسبه بار حرارتی فضا (Heating Load) ... محاسبه ظرفیت کوره هوای گرم:.

دریافت قیمت

درباره شرکت اطمینان صنعت زرنوش - تانکر سازی اطمینان صنعت زرنوش

فلز مصرفی در هر مخزن متناسب با ظرفیت آن محاسبه می شود، مثلا ساخت مخزن 2,000 ... فروش انواع مخازن پلی اتیلن از 100 لیتر الی 10,000 لیتر از نوع افقی و عمودی در...

دریافت قیمت

نمودار تعیین ظرفیت برج خنک کننده سری RF

حال از نقطه حاصله در راستای عمودی بنحوی حرکت کنيد تا خط دمای مرطوب مورد نظر را در بالا ... با فرض اينکه مقادير زير بدست آمده است به محاسبه ظرفيت برج خنک کننده...

دریافت قیمت

تاسیسات مکانیکی ساختمان - محاسبه پمپ آبرسانی ساختمان ( بوستر ...

6 ژوئن 2010 ... در این مطلب محاسبه و انتخاب بوستر پمپ آبرسانی که اغلب با روش های ... h1 : ارتفاع عمودی از دهانه بوستر پمپ تا شیر دورترین وسیله بهداشتی بر حسب متر. ... نرم افزار محاسبه ظرفیت برج خنك كننده · نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری...

دریافت قیمت

محاسبه حجم مایع در ظرفیت های ناقص

تعیین ابعاد در millimetres. D - ظرفیت قطر. H - سطح مایع. L - طول ظرفیت این برنامه قادر به محاسبه حجم مایع در مخزن استوانه ظرفیت کل فضای آزاد و سطوح خواهد شد.

دریافت قیمت

ﻫﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﭘﻲ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﻭﺵ ﺍﺟﺰ

ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺭﻭﺵ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﯼ ﭘﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻟﻤﺎﻥ. ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺰﺍﯼ ﺳﻪ ..... ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎﻥ. ﺩﻫﻨﺪﺓ ﺩﻭ. ﺭ ﺷﺪﻥ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺯ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻭ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺸﺶ ﺩﺭ ﻓﻨﺮﻫﺎﻱ ﻧﺮﻣﺎﻝ. (. ﻋﻤﻮﺩﻱ. ) ﺧﻮﺍﻫﺪ. ﺑﻮﺩ.

دریافت قیمت

ارايه روشی جهت بررسي راهکارهای افزايش ظرفیت مسیرهای ريلي با ...

راه آهن، پيچيده تر از محاسبه ظرفيت ساير شيوه هاي حمل و نقل. ]Landex, Kaas and Hansen, ..... و محور عمودی است که نشان داده ايستگاهها و مناطق جدايش. مسير راه آهن است.

دریافت قیمت

ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻠﻘﻮﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﺎ 1

ﻭ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﻗﻴﻖ ... ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ، ﺭﻭﺵ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺸﺨﺼﻪ، ﭘﻲ ﺣﻠﻘﻮﻱ، ﺭﻭﺵ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ . .1 .... ﺗﻨﺶ ﻋﻤﻮﺩﻱ، r σ. ﺗﻨﺶ ﺷﻌﺎﻋﻲ، θ σ. ﺗﻨﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ. , , r z σ σ. ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ. ﺭﻭﺍﺑﻂ. )6(ﺗﺎ ) 3(. ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ.

دریافت قیمت