قطعه کار از فرایند سنگ زنی

اصل مقاله (488 K) - مهندسی مکانیک مدرس

8 ا کتبر 2014 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﮑﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ. زﻧﯽ. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻨﮓ. زﻧﯽ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي ﻟﺒﻪ ﺳﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ آﻣﺎري ﺧﺎص ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﻪ. ﮐﺎر درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و از آن ﺑﺮاده.

دریافت قیمت

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﮔﺮم ( ﺟﻮﺷﮑﺎری، ﺑﺮﺷﮑﺎری و ﺳﻨﮓ زﻧﯽ ) - به صفحه اول برو

ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮدش ﮐﺎر. -۵. -١. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺟﻮﺷﮑﺎری و ﺑﺮﺷﮑﺎری. ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﮐﺎر ﮔﺮم. ﺑﻮدﻩ و ... و ﺳﻨﮓ زﻧﯽ. ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر. و اﺑﺰار. (. اﻧﺒﺮ ﺟﻮﺷﮑﺎری،. ﻣ. ﺸﻌﻞ و ...) ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی داغ ﺷﺪﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ذرات ﻣﺬاب...

دریافت قیمت

FMEA.ppx

كار نوبتي (نوبت‌كاري) - كار پر استرس - كار انفرادي - كار حجم زياد - كار يكنواخت - كار ... فرايند ارزيابي مخاطرات/ريسك هاي ناشي از خطرات، با توجه .... 1, سنگ زنی صفحه آهنی, برداشتن قطعه, سقوط قطعه بر روی پا, ارتفاع نامناسب - نداشتن کفش ایمنی.

دریافت قیمت

( ﺑﺮاده ﺑﺮداري ) ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري اﺻﻮل

ﺳﻨﮓ. زﻧﯽ،. ﺳﻤﺒﺎده. زﻧﯽ. ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي. ﻏﯿﺮ. ﺳﻨﺘﯽ. –. ﺳﺎﯾﺮ. روش. ﻫﺎي. ﻣﺘﻨﻮع. اﻧﺘﻘﺎل. اﻧﺮژي. ﺑﻪ. ﻗﻄﻌﻪ. ﺟﻬﺖ. ﺣﺬف ... دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ... ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎري ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻗﻄﻌﻪ ﺧﺎص در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ.

دریافت قیمت

مناقصه های ماشین کاری ( تراشکاری ، برشکاری و ... )

برگزارکننده : مناقصه ساخت حدود 35 قطعه خود با فرآیند دایکاست، فورج و ماشینکاری قطعات آلومینیومی، برنجی و فولادی با تیراژ 50000 قطعه در سال از هر کدام را به...

دریافت قیمت

روشهای تولید(1) - ppt

منظور چگونگی توالی عملیات در یک پروژه؛ برای این کار باید فرآیندهای تولید را شناخت ... یکی از اصول تولید، بررسی وضعیت قطعه یا محصول از نظر مشخصات طراحی ..... اره سایشی: صفحه مدور مانند چرخ سنگ زنی سرعت بسیار بالا مسیر برش صاف و...

دریافت قیمت

سنگ کاری - پوشش کاران فیدار آسیا

سنگ کاری. سنگ زنی. در این روش که باعث صافی و صیقلی شدن قطعات میشود با استفاده از تراش و براده برداری فلزات و قطعات توسط دستگاه سنباده دواری استفاده...

دریافت قیمت

سند بلاست - صنایع رنگ الکترواستاتیک بهرنگ

می باشد که به کلیه مراحل فوق فرایند سندبلاست گویند. ... زنگ زدایی – ماسه زدایی – و رنگ برداری سطوح داخلی و خارجی قطعات.1 ... برای تمیز کاری سطوح در ابعاد کوچک روش های سنگ زنی،سمباده زنی و برس زنی و در ابعاد وسیع تجاری آن یعنی سند...

دریافت قیمت

ماشین‌کاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در ماشین‌کاری قطعات برحسب نوع کار از ماشینهای تراش، فرز، مته صفحه‌تراش، ... سنگ زنی :نوعی فرآیند برداشت ماده که مستلزم کنش قطعه کار با سنگ ساینده در سرعت...

دریافت قیمت

فورج چیست|فورج چیست| روش انجام فورج| فورج قالب بسته| فورج قالب ...

در روش فورج قطعه ی گداخته شده در کوره که به حرارت مشخص رسیده باشد را در قالب می ... سپس قطعه توسط فرایند لقمه کاری و با استفاده از قالبهای لقمه زنی به صورت ظاهری ..... ایجاد سطح صاف سنگ زنی می شوند و در بعضی از موارد پولیش کاری می گردند.

دریافت قیمت

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

فرايند سنگ زني به جهت داشتن مشخصات ويژه يعني ايجاد دقت زياد و کيفيت بالاي صافي سطوح و هم چنين ماشين کاري قطعات سخت تاکنون به عنوان عمليات پاياني مورد...

دریافت قیمت

دانلود

ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه اي در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺧﻄﺮات را ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﺣﺬف ﻧﻤﻮد . ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ ... ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ، ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ذﯾﻞ دارد ..... ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر. ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر. اﻓﺘﺎدن ﻗﻄﻌﻪ. ﮐﺎرروي ﭘﺎ. 1. 10. 5/0. 15. L. ﺳﻨﮓ زﻧﯽ. ﭘﺮﺗﺎب ﭘﻠﯿﺴﻪ ﺑﻪ. ﺳﺮ.

دریافت قیمت

"ماشين سنگ زنی و دستورات ايمنی مربوط به آن"

سنگ زني فرآيند برداشتن مواد توسط ذرات ساينده است که به شکل چرخ گردان به يکديگر متصل شده اند . هنگامي که ذرات ساينده در حال حرکت ، با قطعه کار تماس پيدا مي...

دریافت قیمت

سنگ‌زنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگ زنی (به انگلیسی: Grinding ) یک فرایند براده برداریست که عمل برداشتن مواد ... معمولاً سنگ زنی مرحله نهایی کار روی قطعه است که بعد از آن کیفیت سطح کار بالا...

دریافت قیمت

شرکت مهندسی پایا سیتلک اسپادانا

لپينگ كه جزء فرآيندهاي براده برداري با ابزارهاي تعريف نشده از نظر هندسي مي باشد، ... در واقع سنگ زنی، مرحله ماقبل نهایی کار روی قطعه است که بعد از آن کیفیت سطح...

دریافت قیمت

1 ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺑﺪون ﻣﺮﻏﻚ. ﭼﺮخ ﺳﻤﺒﺎده. ﭼﺴﺐ. ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺒﺎده. ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻋﻤﻞ. ﺑﺮاده. ﺑﺮداري. ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺒﺎده. اﻳﻤﻨﻲ در. زﻧﻲ ﺳﻨﮓ ... ﮔﻴﺮه ﻣﺨﺼﻮص ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ. ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ.

دریافت قیمت

سنگ زنی حرفه ای تخصصی - تبیان

12 ژانويه 2010 ... سنگ زنی یکی از فرایندهای براده برداری است که در آن از هزاران دانه ... حرکت قطعه کار در زیر سنگ ممکن است دورانی یا رفت و برگشتی باشد.

دریافت قیمت

مهندسی ماشین ابزار (سیرجان) - کلوب

در یک ماشین تراش قطعه کار به گردش در آمده و یک ابزار برشی با حرکت برروی سطوح ... ماشینهای سنگ زنی: سنگ زنی عملیاتی است که طی آن یک دیسک سنگ سنباده یا یک ... روشهای زیر جزء اینگونه فرآیند ها هستند: 1 ماشین كاری با تخلیه بار الكتریكی...

دریافت قیمت

دﺳﺘﻮر ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ

ﺟﻬﺖ ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﮓ. زﻧﻲ. ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺎﺳﻚ ﺳﻨﮓ. زﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. -11. ﺟﻬﺖ ﺳﻨﮓ. زﻧﻲ ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﺒﺎده ﺗﻤﺎس دﻫﻴﺪ و دﻗﺖ. ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻗﻪ. ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻨﮓ. زﻧﻲ.

دریافت قیمت

/ - سنگ زنی - صفحه اصلي

مواد خنك كننده در سنگ كاري. فصل دوم. مراحل آماده سازی قطعه. نمونه متالوگرافی. برش و مقطع زدن. برش با قوس الکتریک. فصل سوم. اطلاعات شاخه اي. ماشین های سنگ زنی...

دریافت قیمت

مهندسی ساخت و تولید

معمول ترین کارهای سنگ‌زنی عبارت از تیز کردن ابزارها و کار روی قطعات آب داده شده و ... و ما بصورتی گزینشی به این خواص از ماهیت فرآیند لیزر می‌پردازیم که خود این...

دریافت قیمت

اصول فرآیندهای ساخت افزایشی Additive Manufacturing - ساخت میهن ...

24 جولای 2013 ... در فرآیندهای کاهشی، که اغلب فرآیند های ماشین کاری مانند تراشکاری و سنگ زنی را شامل می شود، ماده اضافی از قطعه اولیه جدا می شود تا شکل محصول...

دریافت قیمت

وبلاگ مهندسی مکانیک - مقالات

تخمین تنش های پیماند در سنگ زنی با سنگ های فوق ساینده (CBN) با استفاده از شبکه ... ردیابی سوختگی قطعه کار در فرآیند سنگ زنی با استفاده از تعیین دمای جرقه.

دریافت قیمت

فرآوری سنگ های تزئینی و نمایی

دستگاه های اره نر م بر برای برش سنگ های آهکی به کار می روند. .... سطوح بالایی و پایینی قطعات برش خورده باید کاملا تخت، یکنواخت و موازی با یکدیگر باشند. ... یکی از رو ش های پرداخت، تیش ه زنی سطح سنگ است که این نوع پرداخت عمدت ا در سن گ های...

دریافت قیمت

فرآیندهای ماشین کاری غیرمرسوم (فرآیندهای الکتروشیمیایی - ساخت و ...

24 نوامبر 2011 ... نیروهای برشی موجب اشکالاتی در نگهداشتن قطعه کار شده وبرخی اوقات موجب اعوجاج آن ... سنگ زنی الکتروشیمیایی (ECG) نوعی فرآیند ماشین کاری...

دریافت قیمت

مقاله ی کامل در مورد فرآیند سنگ زنی | مهندسی دانلود

18 دسامبر 2013 ... چکیده سنگزني، يك فرآيند براده برداري است كه از يك چرخ سنگ ساينده ... سنگزنی معمولا برای عملیات پرداخت در ساخت قطعات استفاده می شود.

دریافت قیمت

اصول سنگ ‌زنی - mohammadi.Persiangig ...die

اصول سنگ ‌زنی. معمول ترین کارهای سنگ‌زنی عبارت از تیز کردن ابزارها و کار روی قطعات آب داده شده و بدون آب. منظور از سنگ زدن برطرف کردن ناهمواری های سطوح کار...

دریافت قیمت

اصول سنگ زنی - پروژه سرا

اصول سنگ زنی,سمبارده زنی,تیز کردن ابزار,فرایند سنگ زنی,ماشین های سنگ زنی ... مقدمه:معمول ترین کارهای سنگ‌زنی عبارت از تیز کردن ابزارها و کار روی قطعات آب داده...

دریافت قیمت

وبلاگ شخصي رامين جديري - ماشينكاري (روش هاي با براده برداري)

سنگ زنی یک فرایند سایشی است که عمل برداشتن مواد اضافه روی قطعه را با سایش شتاب دار انجام می دهد. هر یک از دانه های ساینده روی سطح، بخش کوچکی از قطعه کار را...

دریافت قیمت

بخش دوم

برشکاری و سنگ زدن قطعات نظیر صفحه و لوله های فوالدی، پخ زنی بر روی صفحه و لوله ... کمک فرآیندهای جوش کاري باید لبه قطعات آماده سازي )پچ سازي( شود.

دریافت قیمت

مقاله سنگ زنی خزشی - سیب آس

همانطور که می دانید در سنگ زنی معمولی، فرایند بدین گونه است که چرخ سنگ دواری به طور متناوب بر روی قطعه کار حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد که در هر کورس ، چرخ...

دریافت قیمت

ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار - دستوالعمل ایمنی ماشین سنگ زنی. ... تقسیم زیاد کار که هر کارگر با آموزشی اندک فقط از عهده بخشی اندک از فرایند تولید بر می آید و تصوری از مجموع این ... موقع کار باید تسلط کامل به دستگاه فرز و قطعه کار داشته باشیم.

دریافت قیمت

معرفی فرآیند ساچمه زنی - کیو تست | Qtest

23 مارس 2015 ... این فرایند امکان طراحی قطعات سبکتر را فراهم آورده و بنابراین افزایش نسبت ... ساچمه زنی، سنگ زنی، بریدن لبه‌های زائد، فرزکاری، مته کاری و تست...

دریافت قیمت

مقالات - انواع مواد ساينده

استفاده ازاين سه ماده ساينده در فرايندهاي سنگ زني صنعتي ترجيح داده مي شود. .... در طی 60 سال گذشته، ماشین کاری سریع در مورد گستره وسیعی از تولید قطعات فلزی و...

دریافت قیمت