Goede isolatie voor een comfortabel en duurzaam huis

 In Uncategorized
JOOP DE VRIES IS ER DUIDELIJK OVER
Goede isolatie voor een comfortabel en duurzaam huis “Ik heb veel met duurzaamheid. Ik vind het fijn om het in huis comfortabel te hebben en te maken, maar ik vind het vooral belangrijk om zuinig te zijn op onze aarde. We moeten minder fossiele brandstoffen gebruiken en meer duurzame energiebronnen inzetten zoals de zon en de wind zodat de volgende generatie ook goed kan leven.” Joop de Vries is er duidelijk over; duurzaamheid is belangrijk. Met verbouwingen aan zijn huis heeft hij het in de loop der jaren steeds duurzamer gemaakt.

“Het heeft natuurlijk te maken met dat we het in huis graag aange-naam hebben”, legt hij uit. “Maar ook het kostenaspect speelt mee. We hebben geïnvesteerd, zodat onze maandlasten lager zijn gewor-den.” Joop de Vries zag het effect terug op de meterstanden, die na de verbouwing fl ink naar beneden gingen. “We hebben nieuwe thermopane ruiten laten zetten; HR++ glas. De warmte blijft langer binnen, dat is prettig en je merkt het ook op de energierekening.”

Vijf jaar geleden liet hij de spouwmuur isoleren. “Ook dat merkten we in comfort en in de portemonnee. Maar na een paar jaar hadden we het gevoel dat het niet meer helemaal goed zat. We hebben wooncoach Eggy Voorneman ernaar gevraagd. Met de infraroodcamera kon hij zien dat er temperatuurverschil zat in de buitenmuur. Dat betekent dat de muren warmte door laten.” Het isolatiebedrijf heeft naar aanleiding van de foto’s van de warmtecamera de spouw opnieuw gevuld. “Kennelijk kan de isolatie na een aantal jaren inzakken. Ik ben blij dat we erachter zijn gekomen.

Alles is nu weer in orde, dus wij zijn klaar voor de winter!”

Recent Posts

Leave a Comment